prihlásenie
PRIHLÁSIŤ
Fulltextové vyhľadávanie
HĽADAŤ

ZÁRUKA A SERVIS
Všeobecné záručné podmienky

Záručné podmienky platia iba v prípade, že výrobok bol odborne namontovaný v súlade s odporučeniami výrobcu – firmy ALVEUS. Záruka sa vzťahuje iba na závady, ku ktorým došlo v priebehu záručnej doby a zároveň vznikli chybou výroby alebo použitých materiálov. Pokiaľ sa jedná o výrobnú závadu, bude výrobok bezplatne vymenený prípadne podľa rozhodnutia výrobcu – opravený. Záručná doba na výrobky ALVEUS je 24 mesiacov.UPOZORNENIA:

 • Akýkoľvek výrobok, ktorý bol opravený alebo upravený ináč ako je originálny výrobok môže stratiť zákazník záruku.
 • Výrobca ALVEUS produktov môže časom ukončiť predaj určitého výrobku, ktorého výroba bola ukončená.
 • ALVEUS vyvinie úsilie, aby mohol aj ukončení výroby ponúknuť zákazníkovi náhradné diely, avšak v rámci jeho možností, a to iba v prípade, že má príslušný výrobok od dodávateľov pre tento účel na sklade.
 • Náklady spojené s vyslaním servisného technika v prípade, keď nebude žiadna závada, na ktorú sa vzťahuje záruka, hradí osoba, ktorá nárok na opravu uplatnila.
 • Pre záruky, výmenu alebo zrušenie kúpnej zmluvy platí ustanovenie hospodárskeho a občianskeho zákonníka.
OBCHODNÉ PODMIENKY
Potrebujete svoj výrobok reklamovať?

Záruka sa nevzťahuje ak:

 • výrobok bol nesprávne inštalovaný, alebo bol používaný v rozpore s návodom
 • boli škody spôsobené nesprávnym používaním, poškodením neúmyselným alebo úmyselným, vlastnou opravou či úpravou
 • pri zasielaní reklamovaného výrobku späť, náklady na dopravu znáša zákazník
 • poškodenia spôsobené opotrebovaním, odretím, alebo poškrabaním, nesprávnym skladovaním
 • poškodenia spôsobené neobvyklým používaním (extrémne teploty v exteriéri – interiéri)
 • nesprávnou údržbou alebo čistením (vrátane použitia nesprávnych chemikálií alebo čistiacich prostriedkov, ktoré obsahujú korozívne látky)
 • na škody spôsobené nečistotami vo vode, príp. v dôsledku tvrdosti vody napr. vodným kameňom
 • ak údaje na predložených dokladoch nezodpovedajú reklamovanému produktu

Ku platnej reklamácii je povinné:

 • vyplniť reklamačný formulár - kde je potrebné vložiť predpísané údaje
 • predložiť platný doklad o kúpe (príp. ku dokladu priložiť aj potvrdený záručný list predajcom)
 • v prípade fotenia výrobku a jeho závady na účely reklamácie predloží riadne očistený výrobok, pokiaľ je to možné v original balení
 • po zistení chyby nesmiete výrobok montovať ani používať